Notariusz Barbara Bartosiewicz prowadzi Kancelarię Notarialną w Sieradzu, w której sporządza czynności notarialne przestrzegając obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. 

Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U z 2008r., Nr 189, poz.1158) czynności notarialne są dokonywane przez notariusza w jego kancelarii. 

Czynności są wykonywane także w innym miejscu, gdy wynika to z charakteru dokonywanej czynności lub gdy ze względu na szczególne okoliczności wyniknie taka potrzeba.

To, czy w danych okolicznościach możliwe jest dokonanie czynności poza kancelarią oceniane jest przez notariusza indywidualnie. 

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia czynności, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i podpisania aktu notarialnego, uzyskać informację o wysokości opłat notarialnych, wysokości opłat sądowych i wysokości należnych podatków od czynności. 

Jak dojechać?

Kancelaria notarialna znajduje się w centrum Sieradza.
Kancelaria ma zgodę zarządcy drogi na dojazd do  kancelarii notarialnej o czym informuje tabliczka pod znakiem zakazu ruchu.